Onsdagen den 22 mars 2017 invigde Geelys ordförande Li Shufu tillsammans med parlamentsledamot Greg Clark i samband med att vi tillkännagav den officiella invigningen av Storbritanniens första bilfabrik som enbart är avsedd att tillverka elfordon.

Vår toppmoderna fordonsfabrik i Ansty, England, har hjälpt till att skapa mer än 1 000 nya jobb, inklusive 200 ingenjörstjänster och 30 lärlingsplatser.

Om oss

FOKUS PÅ FLEXIBILITET

Tack vare en integrerad produktionsstrategi kan vår flexibla monteringslinje producera flera fordon på samma bana, vilket gör det möjligt för oss att enkelt växla mellan att tillverka godkända, utsläppsfria taxi- och skåpbilar.

Vid full produktion tillverkar vi 20 000 enheter per år och vi har redan skapat mer än 1 000 nya arbetstillfällen, vilket har en enormt positiv inverkan på det lokala och omkringliggande marknader.

HÅLLBARHETEN ÄR VÄL FÖRANKRAD

Hållbara initiativ och innovativ byggnadsdesign hjälper till att minimera vårt energibehov och koldioxidavtryck – de gör hela lokalen till ett exempel på energieffektivitet.

Rankad av BREEAM – världens ledande hållbarhetsbedömningsmetod för byggnader som, bland andra kriterier, bedömer en byggnad på dess energiefterfrågan, energiförbrukning och koldioxidutsläpp – vår produktionsplats uppnådde “Excellent facility” (Best practice), vilket placerade den bland de främsta tio procenten av Storbritanniens  näringsfastigheter*; samt betyget ”A” Energy Performance Certificate (EPC) – en statlig riktlinje  som bedömer en byggnads energieffektivitet.

SPARAR ENERGI

Att minska energiförbrukningen som behövs för belysning är av största vikt när vi arbetar för hållbar tillverkning.

Genom hela produktionshallarna maximerar innovativ takdesign och inglasning dagsljuset och uppnår 15 % ljusgenomsläpp från taket. En 81 m2 stor inglasad vägg levererar indirekt belysning till monteringslinjen och ger förbipasserande ett tydligt fönster in i LEVC:s värld.

Införandet av naturligt ljus skapar en tilltalande arbetsplats med dagsljus, och det är avgörande för att vi på dagtid ska kunna dämpa belysningen och minska energibehovet.

All belysning använder 100 % energieffektiva LED-lampor.

FÅNGAR REGNVATTEN

Komplicerade system för uppsamling av regnvatten återanvänder ”avrinnande” regnvatten från hela lokalen. Mer än 2,8 miljoner liter nederbörd samlas upp via rännor och leds i kanaler till en underjordisk lagringstank, där den lagras för användning oberoende av huvudvattenförsörjningen.

Uppsamlad nederbörd har en mängd uppgifter runt anläggningen, från kvalitetstester till spolning av toaletter och andra processer – vilket bidrar till att minska vår efterfrågan på vattenförsörjning.

VÄLJER SOLENERGI

365 solcellspaneler pryder taket och producerar 95 kWh el per dag, som sedan används för att driva maskiner och belysning över hela lokalen.

Sofistikerade VRF- (variabelt kylmedelsflöde) och värmeåtervinningssystem används i kontorsutrymmena så den spillvärme som finns runt om i byggnaden kan användas för att värma andra rum och vatten. Eftersom kylmedelsflödet regleras utifrån behov är dessa system mer energieffektiva, vilket ytterligare minskar vårt koldioxidavtryck.

BANBRYTANDE INNOVATION

Vi är stolta över att vara banbrytande för nya konstruktionstekniker som ger nyttofordon en robusthet som verkligen är oöverträffad.

Våra chassin hämtar inspiration från flygindustrin och är därför gjorda av lätt, limmad aluminium, som, när den har härdats, ger mer än dubbelt så hög draghållfasthet som en svetsad motsvarighet, och absorberar dubbelt så hög krockenergi som mjukt stål.

Över 400 aluminiumdelar anodiseras för att garantera hög korrosionsprestanda. Detta material ger avgörande viktbesparingsfördelar på cirka 30 % jämfört med motsvarande i stål och är tillverkat av 100 % återvunnet aluminium.

BRINGAR SAMKLANG MELLAN INVÅNARE OCH UTRYMME

Som ett hem för över 500 anställda och toppmoderna maskiner är det viktigt att produktivitet och välbefinnande går hand i hand.

Hela byggnaden på 38 000 m2 – fördelat på tre våningar – har designats i enlighet med Feng Shui och filosofiska system – en uråldrig kinesisk praxis som styr utformningen av en arbetsplats så att den tar fram det bästa av dem som verkar i den.

På utsidan skapade vi en miljö för att hjälpa till med bevarandet av en population med större vattensalamandrar som ockuperat marken innan byggnationen påbörjades. Vi planterade också 17 890 växter, träd och olika vilda blommor för att underlätta för det lokala djurlivet.

*Tidpunkt för rapporten – oktober 2018.