DRIVER PÅ FRAMTIDEN INOM KOMMERSIELL MOBILITET

Allt som vi gör hos LEVC är elektriskt. Hela vårt fokus ligger på att producera elektriskt drivna fordon för den kommersiella sektorn, inklusive passagerartransport och affärsverksamhet.
Mobilitet är under utveckling, vilket betonar behovet av att gå ifrån fossila bränslen och eliminera fordonsutsläpp. Vi är stolta över att leda den här förvandlingen. Varje dag ägnar vi våra resurser och vår expertis åt att skapa en ny generation av praktiska, hållbara kommersiella fordon.
Vi tar ständigt fram innovationer i syfte att tillhandahålla nya och avancerade lösningar som uppfyller behoven hos ägare, förare och passagerare. Vår alla främsta vision handlar om smartare, renare mobilitet med hjälp av teknik som både kommersiella företag och miljön kan dra nytta av.