LEVC-produkter klassificeras som räckviddsförlängt elfordon (REEV). I grund och botten är de batteridrivna elektriska fordon – uteslutande eldrivna – som har en extra inbyggd generator (en liten 1,5 liters bensinmotor), känd som en räckviddsförlängare. Detta ger större användbarhet och flexibilitet än ren eldrift.

När det behövs laddar räckviddsförlängaren drivbatteriet, som i sin tur driver den elektriska drivmotorn som driver hjulen.

Alltid eldriven. Det finns ingen koppling mellan räckviddsförlängaren och den elektriska drivmotorn. Räckviddsförlängaren fungerar endast som en strömkälla för att ge elektricitet till drivbatteriet, vilket utökar körräckvidden.

Tre intuitiva körlägen

Pure EV-läget inaktiverar räckviddsförlängaren och använder endast el.

Detta förbrukar ingen bensin och producerar inga utsläpp – ett väldigt effektivt val för stadskörning.

Om batteriet blir tomt kommer en indikatorlampa att meddela dig att du ska välja ett annat körläge. Det här läget finns endast tillgängligt när batteriet är tillräckligt laddat.

Smart-läget är standarddriftsläget som driver fordonet på det mest effektiva sättet genom att tömma batteriet så mycket som möjligt innan räckviddsförlängaren kopplas in.

I det här läget aktiverar fordonet intuitivt räckviddsförlängaren när batteriets laddning minskar.

Det är särskilt användbart för längre resor mellan städer med körning i högre hastigheter där ren eldrivning är mindre effektiv.

Save-läget. I det här läget använder fordonet endast räckviddsförlängaren för att bevara batteriets laddning på aktuell nivå för att kunna användas vid ett senare tillfälle.

Genom använda “Save”-läget kan förare som pendlar till stan spara sitt batteri för utsläppsfri körning i stan.

BÄTTRE I GRUNDEN

eCity-teknik hjälper till att leverera verkligt kommersiella fördelar för ägarna. Betydande bränslebesparingar i jämförelse med jämförbara förbränningsmotormodeller, långa serviceintervaller, låga underhålls- och servicekrav, tillträde till renluftszoner, starkt rest- och andrahandsvärde. Besparingarna ökar verkligen.

FEEDBACK FRÅN ÄGARE

“Även jag var chockad över att mina bränslekostnader hade sjunkit från 23p/mile (TX4 Euro6) till 8,31p/mile (i TX5). Det betydde att en besparing under 10 000 miles skulle bli enorma 1 469 pund… Jag kunde inte bli nöjdare”

“Bästa taxin som finns, sparar en förmögenhet och behöver inte jobba extra för att göra det.”

När första veckoskiftet var slut…förra veckan var bränsleräkningen 165 pund, den här veckan är den 50 pund (22 pund el 28 pund bensin), sparade 115 pund”

Lägre service-, underhålls- & reparationskostnader

*Räckvidd på 103 km vid ren eldrift, officiell EAER-siffra (Equivalent All Electric Range) som tagits fram under testförhållanden enligt WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure).