SAMRÅD MED TX SHUTTLE

TX Shuttle är ett framtidsorienterat elektriskt fordon som är särskilt utformat för att möta de dynamiska och komplexa kraven från förändrade rörelsemönster, stadsmiljöer och resenärer